Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Gradačcu

mail print fav manja slovaveca slova

Vodič za djecu, mlade i roditelje u krivičnom postupku

31.05.2017.

Vodiči su usklađeni sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, koji na primjeren način opisuju ulogu i prava svjedoka u krivičnim postupcima gdje se pojavljuju kao djeca.

Koncipirani su za djecu ranog školskog (do 11.godina) i starijeg školskog uzrasta (od 12-18. godina) obzirom na njihove različite kognitivne sposobnosti i mogućnosti shvatanja uloge svjedoka u pravosudnom postupku.

Vodiči su štampani na sva tri jezika i dva pisma konstitutivnih naroda u BiH, i predviđeno je da budu dostupni djeci u školama, centrima za socijalni rad i policiji.

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

06.10.2011.

U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".

Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku.
Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.

Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh